Marinated salmon

with quinoa salad

Agiou Titou 54, 71202, Heraklion