Salmon & unagi maki flamed

avocado, cucumber, spicy mayonnaise,
topped salmon slices

10.60€
Agiou Titou 54, 71202, Heraklion