Shrimp Tempura

tempura shrimps, avocado, spicy cream cheese & orange tobiko

10.90€
Agiou Titou 54, 71202, Heraklion