Πικάντικα µοσχαρίσια ribs

µε χειροποίητη bbq sauce.

Αγίου Τίτου 54, 71202, Ηράκλειο