Σουφλέ κρητικής γραβιέρας

µε σάλτσα κόκκινων φρούτων & λουκάνικο τσορίθο.

Αγίου Τίτου 54, 71202, Ηράκλειο